Portret van J. van Zweden

- Gerhard Galle -

Dit portret is ongeveer 40 vm hoog en gemaakt van roodbakkende klei